web templates free download
Mobirise

Coinfirm - efektywna metoda ekstrakcji danych dla “stateful blockchain contracts” w celu analizy dokonywanych transakcji

Cel: opracowanie technologii ekstrakcji danych dla “stateful blockchain contracts”

Opis przedsięwzięcia:
Opracowana technologia pozwala na oferowanie produktu umożliwiającego analitykę AML w czasie rzeczywistym dla banków, giełd kryptowalut, procesorów płatności lub innych typów podmiotów wykorzystujących technologię blockchain. Opracowana metoda pozwala na szybką ekstrakcję danych ze “stateful blockchain” na przekroju całego systemu (ekstrakcja danych po wszystkich transakcjach).

Warość projektu: 1.000.000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000 PLN

WARSAW
Coinfirm - Warsaw

Coinfirm
West Station II, 12th Floor
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305
Warszawa, Poland

LONDON
Global HQ

Coinfirm Limited
Lansdowne House, 5th Floor
57 Berkeley Square
W1J 6ER
London, UK

TORUŃ
Coinfirm - Torun

Coinfirm Blockchain Lab 
Szosa Chełmińska 81
87-107
Toruń, Poland